Strefa pacjenta
Strefa lekarza
Borelioza - diagnostyka, leczenie, objawy.

Borelioza - diagnostyka, leczenie, objawy.

Borelioza (Choroba z Lyme) to wielonarządowa choroba zakaźna. Dochodzi do niej najczęściej w wyniku ukłucia przez kleszcze (Ixodes ricinus).

Borelioza – wszystko co musisz wiedzieć o tej chorobie. Borelioza (Choroba z Lyme) to wielonarządowa choroba zakaźna. Dochodzi do niej najczęściej w wyniku ukłucia przez kleszcze (Ixodes ricinus). „Ixodes ricinus” czyli Kleszcz pospolity lub Kleszcz Pastwiskowy czy Kleszcz Psi to gatunek pajęczaka z rodziny kleszczowatych. Kleszcze żyją głównie w lasach, na paprociach, trawach i innych roślinach leśnych. Pajęczaki te atakują ssaki, ptaki i człowieka. Nienassana samica osiąga długość 4 mm Ssąca samica może zwiększyć swoją masę 200 razy! Boreliozę wywołuje ukłucie przez kleszcza zakażonego krętkami Borrelia burgdorferi. Duża różnorodność obrazów klinicznych i serologicznych boreliozy stwarza istotne trudności diagnostyczne. Diagnostykę boreliozy podzielono na wykonywaną standardowo oraz wysoce specjalistyczną, przeprowadzaną w przypadkach szczególnych. Za rozwój boreliozy z Lyme odpowiedzialne są 3 różne gatunki krętka. Wszystkie mogą powodować wystąpienie objawu w postaci rumienia wędrującego, natomiast za zapalenie stawów najczęściej odpowiedzialny jest gatunek Borrelia burgdorferii. Z objawami neurologicznymi wiąże się Borrelia garinii. Z kolei przewlekłe zanikowe zapalenie skóry i chłoniak limfatyczny skóry występuje w przebiegu zakażenia Borrelia afzelii. Po ukłuciu przez kleszcza do rozsiewu krętków w organizmie dochodzi poprzez krew, chłonkę oraz wzdłuż nerwów obwodowych. Podział objawów zgodnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Postać wczesna – trwającą do 6 miesięcy od ukłucia
  • Postać ograniczona/zlokalizowana. Pojawia się do 8 tygodni od momentu ukłucia przez kleszcza w postaci objawów jak: rumień wędrujący, chłoniak limfatyczny skóry, miejscowa limfadenopatia oraz objawy ogólnoustrojowe o łagodnym przebiegu
  • Postać rozsiana. Pojawia się od 6–26 tygodni od ukłucia przez kleszcza w postaci objawów jak: rumień wędrujący mnogi, neuroborelioza, zapalenie serca, zapalenie stawów, postaci oczne, jak zapalenie siatkówki i naczyniówki
Postać późna – trwającą powyżej 6 miesięcy od ukłucia
  • Wśród objawów postaci późnej należy wymienić takie objawy jak przewlekłe zanikowe zapalenie skóry, zapalenie stawów, oraz przewlekła neuroborelioza.
Objawy chorobowe Charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący, występujący u 50-90% zakażonych pacjentów. Powstaje w 3–30 dni od momentu ukłucia przez kleszcza. Zmiana przyjmuje zabarwienie czerwone do czerwono-sinego i jest wyraźnie odgraniczona od otaczającej ją zdrowej skóry. Skóra w obrębie rumienia nie jest obrzęknięta, ale występuje charakterystyczne przejaśnienie w środku przebarwienia. Diagnostyka W przebiegu zakażenia boreliozą wyniki podstawowych badań laboratoryjnych są na ogół prawidłowe lub ich wartości mogą być trochę podwyższone. Diagnozując boreliozę należy zawsze uwzględnić konsultację lekarza specjalisty, która składa się z:
  1. Badania podmiotowego
  2. Weryfikacji obecności rumienia wędrującego
  3. Badań serologicznych
Badania laboratoryjne mają na celu stwierdzenie występowania w surowicy krwi przeciwciał w klasach IgM i IgG przeciwko antygenom krętków. Badanie to wykonuje się dwuetapowo, najpierw wykonywany jest test przesiewowy tzw. test Elisa. W przypadku dodatniego wyniku w teście Elisa należy wykonać test potwierdzenia, którym jest test Western-blot. Leczeniem Boreliozy zajmuje się nasza Poradnia Chorób Zakaźnych
Logo Szpitala św. Łukasza

Wielospecjalistyczny Szpital w Bielsku-Białej. Nowoczesny budynek z kompleksowym zapleczem diagnostycznym, wysoko wykwalifikowaną kadrą i oddziałem szpitalnym.

Ikona - komorka ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała

Szpital św. Łukasza S.A.
ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała
NIP: 5472145493, REGON: 243161232,
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000656269

WAŻNE INFORMACJE


Poznaj nas jeszcze lepiej na naszych mediów społecznościowych.

Copyright © 2023 Szpital św. Łukasza | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni

+48 33 819 95 10
MENU