Strefa pacjenta
Strefa lekarza
Rezonans Magnetyczny
Rezonans magnetyczny - ikona

Rezonans Magnetyczny

Nowoczesne skanery MR pozwalają na diagnostykę obrazową w bardzo wysokiej rozdzielczości. Dokonujący się postęp w tej dziedzinie obrazowania otwiera nową epokę diagnostyki obrazowej. W Pracowni MR wykonywane są badania głowy, przysadki mózgowej, kręgosłupa szyjnego, lędźwiowo-krzyżowego, stawów, miednicy oraz serca i naczyń. Dzięki obrazowi w wysokiej rozdzielczości można wykryć niektóre patologie, które do tej pory były niewidoczne w standardowych urządzeniach.

WIĘCEJ O MR

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Do badania należy zgłosić się na czczo (ok. 4-5 godzin od posiłku). W dniu badania należy posiadać skierowanie lub notatkę od lekarza kierującego dotyczącą rodzaju i przyczyny badania. Badanie trwa zwykle od 30 – 45 minut, w zależności od zleconej do badania okolicy anatomicznej. Badanie serca trwa około godziny. W niektórych sytuacjach konieczne jest podanie w czasie badania preparatu kontrastowego. Jest to iniekcja dożylna preparatu GADOVIST. Kontrast ten wywołuje znacznie mniej działań ubocznych niż kontrast do badań radiologicznych. Chorzy z zaawansowaną niewydolnością nerek nie mogą otrzymać kontrastu dożylnego, dlatego wymagane jest, aby na badanie zgłosić się z aktualnym wynikiem stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Ważna jest współpraca ze strony chorego – w czasie badania należy pozostawać w bezruchu, zgodnie z instrukcją technika. W trakcie badania pacjent leży na automatycznym stole, który następnie wsuwa się do magnetycznego korpusu. Średnica obszaru w którym znajduje się Pacjent to 70 cm (średnica typowej kabiny prysznicowej to 80-90 cm).

Rezonans magnetyczny jest ryzykowny u chorych z ferromagnetycznymi wszczepami metalowymi jak na przykład stymulator/kardiowerter, niektóre stenty, zastawki serca, metalowe szwy, protezy stawów. W takiej sytuacji należy sprawdzić informacje podawane przez producenta na temat bezpieczeństwa w polu magnetycznym. Większość współczesnych implantów produkowane jest z bezpiecznych materiałów niereagujących na pole magnetyczne.

REZONANS MAGNETYCZNY – JAK DZIAŁA?
Rezonans magnetyczny tworzy obraz na podstawie rozmieszczenia jąder atomowych cząsteczek wodoru. Wodór jest składnikiem wody, która występuje obficie w każdym organizmie. Pole magnetyczne generowane przez urządzenie porządkuje rozmieszczenie tych cząsteczek w tkankach. W celu stworzenia obrazu skanowany jest sygnał emitowany przez wibrujące w polu magnetycznym jądra wodoru. Jakakolwiek różnica w zawartości wody w strukturze tkankowej powoduje różnicę emitowanego sygnału. Skaner rezonansu magnetycznego rejestruje energię przetwarzając ją następnie w obraz tkanki. Obrazy mają formę przekrojów w wybranych płaszczyznach lub rekonstrukcji trójwymiarowej. Obrazy mogą być statyczne lub w postaci filmu. Wysokie pole magnetyczne trzech Tesli oraz w pełni cyfrowe przesyłanie obrazu z cewki skanera do komputera pozwala na obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości. Umożliwia to rozpoznanie patologii we wcześniejszym niż inne metody stadium zaawansowania choroby.

REZONANS MAGNETYCZNY – HISTORIA POSTĘPU
Rezonans Magnetyczny jest wykorzystywany w diagnostyce medycznej od 1977 roku. Obecnie stał się podstawową metodą w diagnostyce neurologicznej i ortopedycznej. Dzięki zaawansowaniu technologii można wykonywać badania w bardzo silnym polu magnetycznym. Urządzenie pracujące w pracowni MR w Szpitalu św. Łukasza generuje pole magnetyczne trzech Tesli. Dodatkowo rozwiązanie wprowadzone do tego modelu aparatu pozwala na digitalizowanie danych bezpośrednio w cewce urządzenia. Dzięki temu powstaje obraz o bardzo wysokiej rozdzielczości. Niewątpliwą zaletą każdego badania MR jest możliwość obrazowania bez ekspozycji pacjenta na szkodliwe promieniowanie jonizujące jak w przypadku TK, RTG.

REZONANS MAGNETYCZNY –  NOWOŚĆ
Rozwój technologii wprowadza możliwości wykorzystania Rezonansu w obszarach gdzie wcześniej nie był wykorzystywany. Do niedawna zastosowanie Rezonansu Magnetycznego w diagnostyce kardiologicznej było niemożliwe. Głównie ze względu na utrudnienia w obrazowaniu ruchomego organu czyli bijącego serca. Duża szybkość skanera Rezonansu, ze względu na wczesne ucyfrowienie sygnału pozyskanego w wysokim polu magnetycznym umożliwiły obrazowanie serca. Wykonane badania pozwalają na ocenę morfologii, funkcji, przepływu krwi w sercu i otaczających go dużych naczyniach. Dzięki temu badaniu uzyskujemy możliwość pełnej oceny kardiologicznego stanu zdrowia Pacjenta.

REZONANS MAGNETYCZNY SERCA I NACZYŃ – PRZEŁOM OBRAZOWANIU
Rezonans serca pozwala zidentyfikować uszkodzenia mięśnia serca po przebytym zawale. Badanie umożliwia rozpoznanie wrodzonych wad serca i chorób dużych naczyń. Badanie można wykorzystać do wykonania badania obciążeniowego i oceny ukrwienia mięśnia serca w spoczynku i po obciążeniu. Dzięki obrazowaniu można określić czy zwężenie naczynia wieńcowego stwierdzone np. w koronarografii jest istotne lub nieistotne. W badaniu MR można obrazować wszystkie części układu sercowo-naczyniowego (żyły, przedsionki, zastawki przedsionkowo-komorowe, komory serca, tętnice). Rezonans jest użytecznym badaniem w ocenie skomplikowanych i złożonych chorób serca.

Ikona - adres CENNIK USŁUG
Brak cennika dla tej diagnostyki.
Logo Szpitala św. Łukasza

Wielospecjalistyczny Szpital w Bielsku-Białej. Nowoczesny budynek z kompleksowym zapleczem diagnostycznym, wysoko wykwalifikowaną kadrą i oddziałem szpitalnym.

Ikona - komorka ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała

Szpital św. Łukasza S.A.
ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała
NIP: 5472145493, REGON: 243161232,
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000656269

WAŻNE INFORMACJE


Poznaj nas jeszcze lepiej na naszych mediów społecznościowych.

Copyright © 2023 Szpital św. Łukasza | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni

+48 33 819 95 10
MENU