Strefa pacjenta
Strefa lekarza
Chrapanie i bezdech senny - zaburzenia snu

Chrapanie i bezdech senny - zaburzenia snu

Jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń snu są bezdechy senne i towarzszące im objawy chrapania.

Czym jest sen?

Sen jest cyklicznym dobowo okresem regeneracji. To stan, w którym organizm przyjmuje postawę spoczynku, zaprzestaje wszelkiej aktywności ruchowej, charakteryzuje się zmniejszoną reaktywnością na bodźce zewnętrzne oraz nie ma świadomego kontaktu z otoczeniem. Sen ma wpływ na pamięć i efektywną pracę mózgu. Osoby, które źle sypiają, często mają problemy z koncentracją, kondycją oraz nadwagą. Niedobór snu upośledza procesy układu hormonalnego oraz odpornościowego.

Problemy ze snem – bezdech senny

Jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń snu są bezdechy senne i towarzszące im objawy chrapania. Bezdech senny polega na powtarzających się ograniczeniach przepływu powietrza w drogach oddechowych podczas snu. Objawy, które temu towarzyszą to: głośne chrapanie, chwilowe nocne wybudzenia, niedotlenienie. W konsekwencji bezdech może doprowadzić do różnych konsekwencji związanych ze zdrowiem i samopoczuciem m.in.:
 • senności i uczucia zmęczenia
 • bólu głowy, nawracających migren
 • nadciśnienia
 • zwiększonego ryzyka zachorowań na choroby serca, cukrzycę
 • zaburzenia popędu seksualnego
 • zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych
 • podwyższonego poziomu lęku, drażliwości

Nie każda osoba chrapiąca ma bezdech, ale większość osób cierpiących na obturacyjny bezdech senny chrapie.

Chrapanie u dzieci

Chrapanie u dziecka podczas snu może mieć charakter przemijający bądź ciągły. W pierwszym przypadku jest zwykle związane z pojawieniem się infekcji dróg oddechowych, której towarzyszy katar. Natomiast w drugim za tę dolegliwość mogą odpowiadać: przerost migdałka gardłowego, przerost migdałków podniebiennych, otyłość, wrodzone wady twarzoczaszki, a także wiotkość krtani. Należy pamiętać, iż chrapanie jest objawem, a nie samą chorobą, dlatego w przypadku wystąpienia tej dolegliwości należy przeprowadzić diagnostykę, aby znaleźć jej przyczynę. Dziecko, które chrapie w nocy, powinno być zbadane przez lekarza laryngologa. Specjalista w badaniu otolaryngologicznym oceni stan migdałka gardłowego oraz migdałków podniebiennych, sprawdzi obecność wydzieliny w przewodach nosowych oraz zbada przegrodę nosa.

Diagnostyka snu, chrapania i bezdechu sennego

Objawy obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci zazwyczaj pojawiają się podczas współistnienia przerostu migdałka gardłowego oraz migdałków podniebiennych i najczęściej dotyczą dzieci w wieku 4–8 lat, gdyż w tym okresie migdałki podniebienne i gardłowy są największe.

Natomiast u dorosłych Pacjentów czynnikami predysponującymi do wystąpienia bezdechu są zmiany anatomiczne górnych dróg oddechowych, choroby hormonalne, otyłość, palenie tytoniu czy picie alkoholu przed snem.
Pracownia Diagnostyki Snu, Chrapania i Bezdechu Sennego w Szpitalu św. Łukasza oferuje możliwość wykonania diagnostyki chrapania i bezdechu sennego u dorosłych pacjentów. W trakcie procesu diagnostycznego lekarz wykonuje badania oceniające morfologię górnych dróg oddechowych. Oceniana jest dokładnie tkanka podniebienia miękkiego i ściany gardła, jak również ruchomość i wiotkość tkanek gardła.
Do pełnej diagnostyki bezdechu sennego potrzebne jest badanie snu. Na zalecenie lekarza można wykonać w naszym szpitalu 2 rodzaje badań – limitowaną poligrafię oraz polisomnografię.
Limitowana poligrafia jest badaniem, które można przeprowadzić w domu. Jest to uproszczona wersja polisomnografii. Badanie jest mniej dokładne niż polisomnografia, ponieważ nie obejmuje oceny EEG, elektrookulogramu i napięcia mięśni, zwykle jednak wystarcza do ustalenia właściwego rozpoznania. W niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie pełnej polisomnografii, która przeprowadzana jest podczas pobytu w szpitalu.
Badanie polisomnograficzne wykonuje się w celu analizy zaburzeń oddychania w czasie snu. Powinno być wykonane u Pacjentów na zalecenie lekarza. Polisomnografię wykonuje się w nocy (podczas snu Pacjenta) za pomocą specjalnej aparatury. Pozwala ona ocenić stadia snu, wzorzec oddychania (bezdechy), pozom tlenu we krwi, czynność serca oraz reakcje fizjologiczne organizmu na bezdechy.

Na wynik polisomnografii składają się wyniki następujących badań:

 • ruch powietrza przez nos i usta (za pomocą czujników termistorowych);
 • nasycenie hemoglobiny tlenem (za pomocą pulsoksymetru zakładanego na palec ręki);
 • ruchy klatki piersiowej i brzucha (za pomocą pasów z czujnikami tensometrycznymi);
 • elektrokardiografia (EKG) – zapis miarowości pracy serca;
 • elektroencefalografia (EEG) – ocena bioelektrycznej aktywności mózgu;
 • elektromiografia (EMG) – ocena funkcji mięśni i nerwów;
 • elektrookulografia (EOG) – rejestracja ruchów gałki ocznej.
 • położenie ciała (za pomocą czujnika położenia ciała);
 • temperatura ciała.
W pobliżu pacjenta zamontowane są także mikrofony, które rejestrują głośność chrapania. Badanie jest również rejestrowane przy pomocy kamery. Suma badań daje pełny obraz przebiegu snu. By wynik polisomnografii był wiarygodny, wszystkie pomiary muszą trwać co najmniej 6 godzin. Po porannym wybudzeniu, aparatura zostanie zdemontowana, a Pacjent może wyjść do domu.

Chrapanie i bezdech senny jest leczony operacyjnie albo za pomocą protezy powietrznej CPAP – w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty dla siebie lub swojego dziecka zadzwoń do Biura Obsługi Pacjenta +48 33 819 95 10 lub umów się online.
Logo Szpitala św. Łukasza

Wielospecjalistyczny Szpital w Bielsku-Białej. Nowoczesny budynek z kompleksowym zapleczem diagnostycznym, wysoko wykwalifikowaną kadrą i oddziałem szpitalnym.

Ikona - komorka ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała

Szpital św. Łukasza S.A.
ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała
NIP: 5472145493, REGON: 243161232,
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000656269

WAŻNE INFORMACJE


Poznaj nas jeszcze lepiej na naszych mediów społecznościowych.

Copyright © 2023 Szpital św. Łukasza | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni

+48 33 819 95 10
MENU