Strefa pacjenta
Strefa lekarza
aktualnosci

Możliwość udziału w badaniach klinicznych

Od 2014 roku w Szpitalu św. Łukasza działa Ośrodek Badań Klinicznych, w ramach którego prowadzone są badania kliniczne III fazy. W ramach udziału w badaniu klinicznym pacjent otrzymuje nieodpłatną diagnostykę oraz nieodpłatne leczenie z wykorzystaniem powszechnie dostępnych na rynku leków lub innowacyjnej terapii (nowego leku). Pacjent biorący udział w badaniu pozostaje pod stałą kontrolą i opieką lekarską. Osoby cierpiące na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem zainteresowane udziałem w badaniach klinicznych prosimy o kontakt pod numerem 798 515 806, zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie www.obk.lukasza.pl. Badania kliniczne III fazy są ważnym krokiem w badaniu nowych terapii i leków przed ich potencjalnym wprowadzeniem na rynek. Celem badań w tej fazie jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii na szerokiej grupie badanych. Losowo wybrane osoby otrzymują nowy lek, podczas gdy inne leczone z wykorzystaniem powszechnie stosowanych metod. To pozwala na porównanie wyników i lepsze zrozumienie działania nowej terapii. Cały proces jest dokładnie monitorowany. Lekarze stale obserwują, jak pacjenci reagują na nową terapię, a także sprawdzają, czy nie pojawiają się żadne niepożądane efekty. Bezpieczeństwo pacjentów jest zawsze priorytetem. Wyniki tych badań pomagają organom regulacyjnym zdecydować, czy nowy lek może być dostępny dla wszystkich pacjentów. To ważny moment, ponieważ nowe terapie mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej i rozwoju medycyny.
Logo Szpitala św. Łukasza

Wielospecjalistyczny Szpital w Bielsku-Białej. Nowoczesny budynek z kompleksowym zapleczem diagnostycznym, wysoko wykwalifikowaną kadrą i oddziałem szpitalnym.

Ikona - komorka ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała

Szpital św. Łukasza S.A.
ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała
NIP: 5472145493, REGON: 243161232,
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000656269

WAŻNE INFORMACJE


Poznaj nas jeszcze lepiej na naszych mediów społecznościowych.

Copyright © 2023 Szpital św. Łukasza | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni

+48 33 819 95 10
MENU